Telefón: 0948 089 515

PREDAJ PODIELU NA NEHNUTELNOSTI

Ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti a nič z nej nemáte?

Ak nemáte čas a a chuť na dlhoročné vyjednávanie alebo  súdny spor, ponúknite svoj podiel na predaj NÁM….

  • Neviete sa dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi?
  • Nemáte chuť či energiu na dlhotrvajúci súdny spor?
  • Chcete diplomaticky opustiť spoločenstvo vlastníkov a získať z podielu peniaze?

Podielové spoluvlastníctvo

O spoluvlastníctve hovoríme vtedy, ak vec je vo vlastníctve viacerých subjektov bez toho, aby bola reálne rozdelená. Všetky tieto osoby sú tak považované akoby za jedného vlastníka spoločnej veci. Rovnaké práva a povinnosti, ktoré má jediný vlastník veci, v prípade spoluvlastníctva prislúchajú všetkým spoluvlastníkom. Ide najmä o právo držať a užívať predmet svojho spoluvlastníctva, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, prípadne sa domáhať i ochrany prostredníctvom vlastníckych žalôb. Subjektmi spoluvlastníckych vzťahov môžu byť tak fyzické, ako i právnické osoby, predmetom spoluvlastníctva môže byť akákoľvek vec. Naša platná právna úprava rozlišuje dve formy spoluvlastníctva, a to podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Ako Vám môžeme pomôcť my ?

MEDIATOREAL má dlhoročné skúsenosti s vyjednávaním a rokovaním so spoluvlastníkmi, ktorým sa nedarí dospieť k dohode, akým spôsobom sa budú o spoločnú nehnuteľnosť starať. Po spoločnom rokovaní dôkladne zvážime ďalší postup, ako čo najlepšie vyriešiť a urovnať sporné otázky. V  prípadoch, v ktorých nie je možné dospieť ku konsenzu, zastupujeme našich klientov aj v súdnych konaniach.

Adresa (mesto / obec, okres, mestská čásť)

Typ nehnuteľnosti

Stručný popis nehnuteľnosti

Výška Vášho spoluvlastníckeho podielu

Celkový počet poschodí v dome

Celkový počet spoluvlastníkov

Vaša cenová ponuka za predaj podielu

Kontaktné údaje
Meno

Email

Telefon