Telefón: 0948 089 515

ODDLŽENIE NEHNUTEĽNOSTI

Oddlženie nehnuteľností a Spätný Leasing

Máte problémy s dlhmi spojenými s vašou nehnuteľnosťou a hrozí vám exekúcia? Nenechajte sa stresovať a príďte za nami. Naša služba Spätný leasing je tu pre ľudí, ktorí sa snažia riešiť svoje dlhové problémy a zároveň si užívať svoje bývanie.

Čo môžete očakávať od našej služby:

  • Pomáhame vám zachrániť nehnuteľnosť, ktorá je zadlžená.
  • Preberieme rokovania so všetkými veriteľmi, čím znížime vaše záväzky.
  • Uhradíme vaše dlhy a exekúcie.
  • Nehnuteľnosti nakupujeme za 70 % trhovej hodnoty.
  • Majiteľ získa exkluzívnu nájomnú zmluvu na dobu až 5 rokov.
  • Výška nájmu sa odvíja od vyplatenej kúpnej ceny.

Príklad z praxe: Mladý pár s deťmi sa dostal do finančných problémov kvôli nesplácaniu hypotéky a malých pôžičiek, ktoré prerástli do exekúcie. Hrozila im strata domu a zostali by im len dlhy. Využili našu službu Spätný leasing, čo im umožnilo uhradiť všetky záväzky a zostali bývať vo svojom dome.

V našom prípade bol dom zakúpený za 70 % jeho trhovej hodnoty, čo umožnilo uhradiť 70 % záväzkov a klientovi zostalo 30 % ako výplata. Nasledoval podpis nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov so sumou nájomného 1 % z vyplatenej kúpnej ceny.

Vyplatenú čiastku vo výške 30 000 EUR môžu klienti:

  1. Použiť pre svoje potreby.
  2. Zložiť ako časť budúcej kúpnej ceny, čím sa znižuje výška mesačnej splátky nájmu.

V prípade zvolenia variantu 2) majú klienti v budúcnosti možnosť kúpiť nehnuteľnosť späť za dohodnuté podmienky. Výška budúcej kúpnej ceny bude navýšená o fixnú čiastku a môžu ju odkúpiť kedykoľvek po dobu 5 rokov.

Pomôžeme vám s vašimi finančnými problémami spojenými s nehnuteľnosťou. Nech sa jedná o oddlženie, vyriešenie exekúcie alebo zníženie dlhov, sme tu pre vás. Stačí sa na nás obrátiť a poskytneme vám potrebnú pomoc.