Telefón: 0948 089 515

ODDLŽENIE NEHNUTEĽNOSTI

ODDLŽENIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Oddlženie bez predaja nehnutelnosti,spätný leasing a záloha za kúpnu cenu….

Chcete získať Peniaze na oddlženie nehnuteľnosti aj bez predaja Vašej Nehnuteľnosti ??

  • Okamžite uhradíme všetky Vaše dlhy, zastavíme rast úrokov z omeškania.
  • Znížime záväzky a budeme vyjednávať s veriteľmi.
  • Spätný lízing s možnosťou odkúpenia v dohodnutej lehote.
  • Zachráníme zadlženú nehnuteľnosť.
  • Nehnuteľnosti nakupujeme až do 100% trhovej hodnoty.

Potrebujete peniaze za svoju nehnuteľnosť skôr, než ju predáme – Záloha na kúpnu cenu ??

  • Až do výšky 50% kúpnej ceny vopred.
  • Záloha nie je úročená a je splatná na Váš účet do 48 hodín od podpisu zmluvnej dokumentácie.
  • Zálohu môžete použiť pre vlastnú potrebu, bez obmedzenia.
  • Zálohu poskytujeme iba klientom, ktorí predávajú svoju nehnuteľnosť.