Telefón: 0948 089 515

ZASTUPOVANIE PRI KÚPE NEHNUTEĽNOSTÍ

Chcete výhodne a bezpečne kúpiť nehnuteľnosť na bývanie?

Bežný realitný maklér:

 • Môže vám ukázať akékoľvek nehnuteľnosti, ktoré sa verejne ponúkajú .
 • Ponúkne vám cenu, ktorú po ňom požadujú majitelia, ale nemôže Vám urobiť trhovú cenovú ponuku.
 • Môže poskytnúť základné, hrubé informácie o porovnateľných domoch, ktoré sa predávajú v tejto oblasti. Nevykonáva aktualizáciu týchto informácií.
 • Môže oznámiť vaše ponuky predávajúcemu a sprostredkovať ich reakciu späť k vám.
 • Oznámi vám všeobecné informácie o predávajúcom.
 • Musí oznámiť predávajúcemu všetko, čo o vás vie, o vašej finančnej situácii aj o Vašej motiváciu pre nákup .
 • Pozerá na predaj z hľadiska predávajúceho. Snaží sa o čo najvyššiu cenu pre predávajúceho.

MEDIATOR – agent kupujúceho:

 • Ukáže vám aj nehnuteľnosti, ktoré nie sú na verejnom trhu.
 • Informuje vám cenu, ktorú požadujú predávajúci; určí pre vás trhovú cenu nehnuteľnosti a pomôže vám pri vytvorení vašej ponukové ceny za použitia porovnateľných údajov o predaji.
 • Bude pre vás zabezpečovať a interpretovať informácie o porovnateľných domoch, ktoré sa predávajú v tejto oblasti a pomôže vám zostaviť ponukovú cenu a rokovaciu stratégiu
 • Prevedie vás celým rokovaním a bude vám poskytovať rady a informácie o každom kroku na ceste.
 • Povie vám všetko, čo sa dá dozvedieť o predajcovi a ich motivácii k predaju.
 • Bude uchovávať všetky informácie o Vás ako dôverné, ak by to oslabilo vašu vyjednávaciu pozíciu.
 • Pozerá na predaj z hľadiska kupujúceho. Snaží sa o čo najnižšiu cenu a ďalšie najlepšie podmienky pre kupujúceho.

Spoločnosť MEDIATOREAL sa zaoberá výhradným zastupovaním kupujúceho a pomáhame mu v ktorejkoľvek fáze kúpy. Sme na
rozdiel od sprostredkovateľov, maklérov či realitných kancelárií nezávislí na majiteľovi nehnuteľnosti. Je to dané tým, že máme
vzťah iba s kupujúcim, jediným zdrojom príjmu je v prípade úspechu odmena od kupujúceho. Nemáme žiadny príjem alebo iný
prospech od majiteľa nehnuteľnosti alebo sprostredkovateľov.

Prípadná odmena v závislosti na tom, ako sa podarí vyjednať konečnú kúpnu cenu, prípadne ďalšie podmienky v prospech
kupujúceho, čo pôsobí priaznivo v súlade s jeho záujmom.

Silnou stránkou našej špecializovanej pomoci je jej komplexné poňatie. Veľmi dobre, z praxe a z rôznych uhlov pohľadu, poznáme
jednotlivé úskalia, riziká a súvislosti, ktoré patria k procesu predaja, vieme ich predvídať a včas na ne reagovať.

Pri hľadaní najlepšej ponuky pri kúpe sú často kupujúci veľmi nedočkaví. Niekedy sú záujemcovia o kúpu tak dychtiví, že chodia
na prehliadky bez sprievodu odborníka. Emocionálne vypätie pri vyberaní domu môže byť také veľké, že kupujúci prehliadne
dôležité vlastnosti alebo vady nehnuteľnosti, pre ktorú sa nadchli, a rozhodnú sa pre kúpu unáhlene. To môže spôsobiť zbytočne
vysokú kúpnu cenu, pretože netrvali na obvyklom zníženie ceny alebo nemajú zmluvne chránené svoje záujmy tak, ako treba.