Telefón: 0948 089 515

Spätný leasing nehnuteľností: Záchrana majetku a oddlženie

Podľa v Blog s 0 Comments

V realitnom svete sa občas objaví zaujímavá a málo známa služba, tzv. Spätný leasing nehnuteľností. Tento termín často vystupuje v súvislosti s procesom oddlženia alebo záchranou nehnuteľnosti.

Ale čo presne znamená tento výraz? Leasing je termín často spojený s automobilmi, kde leasingová spoločnosť vlastní vozidlo a počas splácania mesačných splátok sa užívateľ na konci stáva jeho majiteľom. Avšak, spätný leasing nehnuteľností sa trochu odlišuje. MEDIATOREAL v spolupráci s Realitným Fondom odkupujú nehnuteľnosť za dohodnutú cenu (zvyčajne 70% trhovej hodnoty). Táto suma sa použije na vyrovnanie všetkých dlhov majiteľa a zvyšok sa prevedie na jeho účet. Pôvodný majiteľ môže nehnuteľnosť stále využívať, ale platí nájomné a má možnosť ju odkúpiť späť do 5 rokov. My vám v tom pomôžeme.

Aké sú bežné parametre spätného leasingu?

 • Nehnuteľnosť sa zvyčajne odkupuje za 70% jej trhovej hodnoty.
 • Z kúpnej ceny sa vyrovnajú všetky dlhy majiteľa.
 • Majiteľ získa exkluzívnu zmluvu na prenájom po dobu 5 rokov.
 • Výška nájomného je stanovená pevne na celé obdobie.
 • Pôvodný majiteľ má právo kedykoľvek do 5 rokov odkúpiť nehnuteľnosť, dokonca aj prostredníctvom hypotéky.
 • Kúpna cena sa každoročne zvyšuje o stanovený percentuálny podiel, zvyčajne o 5% ročne.

Kedy je výhodné využiť tento produkt? Spätný leasing nehnuteľností je užitočný v rôznych situáciách:

 • Pri splácaní hypotéky so zámerom oddlženia a predchádzania možnému exekučnému predaju.
 • V prípade existujúceho exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti, čo môže viesť k dražbe.
 • V prípade finančných ťažkostí a neschopnosti splácať viacero záväzkov, ktoré by mohli viesť k predaju nehnuteľnosti.
 • Pre získanie finančných prostriedkov na podnikanie alebo na dôležité platby.

Ako s týmto produktom narábať? Aj keď spätný leasing nehnuteľností má svoje výhody, existujú aj riziká:

 • Schopnosť uhradiť dohodnuté nájomné počas celej doby zmluvy.
 • Overiť, či všetky dlhy majiteľa boli skutočne vyrovnané.
 • Posúdiť možný pokles príjmov a jeho vplyv na budúcu bonitu pri obnove hypotéky.

V záverečnom slove je dôležité vybrať dôveryhodnú spoločnosť s dobrým renomé, ktorá ponúka spätný leasing. Tento proces je záväzný a vyžaduje si starostlivú úvahu. Dôveryhodné spoločnosti navrhujú podmienky tak, aby majiteľ mohol zvládnuť pravidelné platby a aj finálny odkup nehnuteľnosti za dohodnutých podmienok. A dokonca umožňujú, aby spätnú kúpu realizovala aj iná osoba, ak by pôvodný majiteľ nebol z finančného hľadiska schopný .

Naša spoločnosť spolu s Realitným  fondom vám garantuje profesionálny a individuálny prístup, rýchlosť celého procesu a dodržanie všetkých dohodnutých podmienok.

Share This