Telefón: 0948 089 515

Výkup alebo Rýchly predaj nehnuteľnosti: kedy a komu sa oplatí?

Podľa v Blog s 0 Comments

Niekedy nastávajú situácie, kedy je nutné získať peniaze pomerne rýchlo a vtedy sa často ukáže, že najjednoduchším riešením je predať nehnuteľnosť za hotovosť. Ako to celé funguje a má to vôbec zmysel?

Aj keď na prvý pohľad môže byť predaj nehnuteľnosti za hotovosť považovaný za nevýhodný, reálne existuje viacero situácií, kedy je rýchly predaj za hotovosť pre majiteľa výhodný. Obzvlášť, ak sa vezme do úvahy nielen rýchlosť, ale aj fakt, že tento druh predaja prebieha bez sprostredkovateľov, čím majiteľ ušetrí na provízii realitnej kancelárie a ďalších nákladoch.

Ako to ovplyvní vaše finančné prostriedky? Zrejme aj laikovi v oblasti nehnuteľností je jasné, že pri takomto type predaja nedostanete 100% trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Za rýchlosť a elimináciu starostí predajca musí poskytnúť nejakú formu zľavy. Obvykle sa žiada zľava okolo 20%, čo tvorí značnú maržu pre obchodníka s nehnuteľnosťami. Vyššie provízie než pri predaji cez realitnú kanceláriu sú zapríčinené rizikami, ktoré výkupca preberá, najmä pokiaľ ide o možnosť dlhého predaja alebo predaja za cenou nižšou, ako sa pôvodne očakávalo.

Kedy sa uprednostňuje tento typ predaja nehnuteľnosti? Ľudia sa obvykle uchýlia k predaju nehnuteľnosti za hotovosť, keď potrebujú rýchlo získať peniaze z predaja svojho majetku. Medzi najčastejšie dôvody patria:

  • Rozvod manželstva, kedy majú klienti iné starosti a nemôžu sa venovať predaju nehnuteľnosti.
  • Dedičské spory, ktoré sú častou príčinou rýchlych predajov.
  • Situácie, kedy sa nehnuteľnosť predáva na financovanie nákupu inej nehnuteľnosti v krátkom časovom rámci.
  • Ľudia, ktorí nemôžu predávať nehnuteľnosť bežným spôsobom kvôli právnym obmedzeniam.

Pri výbere spoločnosti, ktorej predávate svoju nehnuteľnosť, je dôležité zvoliť overené spoločnosti, ktoré sú na trhu už nejakú dobu.

Celková výška získanej sumy: Dôkladne sa informujte o možných skrytých poplatkoch a predovšetkým o konečnej sume, ktorú získate.

Rýchlosť: Dôležité je vedieť, kedy budete mať peniaze na účte.

Priamy predaj nehnuteľností za hotovosť nemusí vždy znamenať finančnú stratu. Skôr môže byť riešením zložitých situácií majiteľa nehnuteľnosti. Dôležité je zvážiť konkrétne podmienky a okolnosti, ktoré vedú k predaju nehnuteľnosti. Pri tomto kroku je vhodné uvážiť výhody aj nevýhody a dať prednosť skúseným a spoľahlivým spoločnostiam. Skúsený investor vám poskytne detailný prehľad o tom, či vám viac záleží na rýchlosti predaja alebo na získaní maximálnej ceny za predaj. Skúsená spoločnosť bude mať aj schopnosť zvládnuť všetky prekážky, ktoré môžu nastať pri prevode nehnuteľnosti a zaistiť hladký priebeh transakcie.

Naša spoločnosť v spolupráci s Realitným fondom garantuje profesionálny prístup, maximálnu možnú sumu za výkup a rýchlosť celého procesu.

Share This