Telefón: 0948 089 515

Dedenie nehnuteľnosti: Faktory rozhodujúce o jej osude

Podľa v Blog s 0 Comments

Existujú mýty okolo dedenia, či je to skutočná zásluha, obľúbenosť v rodine alebo kto najviac pomáhal babke. V skutočnosti je to irelevantné. Dedenie je vždy podmienené zákonom. Pokiaľ poručiteľ zostavil platný závet, je to jasné, dedí sa podľa jeho určenia. Dôležité je však, aby bol závet platný. To znamená, že nedochádza k opomenutiu maloletých dedičov a pod. Nesúhlas s obsahom závetu nie je dôvodom na jeho zrušenie.

Ak poručiteľ závet nezanechal, dedí sa podľa zákona, podľa tzv. dedičských skupín. V prvej skupine sú manžel(ka) a deti poručiteľa, v nasledujúcich skupinách sú príbuzní alebo osoby, ktoré s poručiteľom dlhodobo žili. Konkrétne informácie ohľadom toho, kto dedí ako a prečo, nie sú predmetom tohto článku. Notár zabezpečujúci dedičské konanie informuje dotknuté strany konkrétne a nezávisle.

Dostali ste dedičstvo vo forme nehnuteľnosti? Pozrime sa na prípad, keď sa dediči rozhodnú túto nehnuteľnosť predať. Ak sa zhodnú na cene, spôsobe predaja, údržbe počas zmeny vlastníka a nákladoch, nie je to problém. Predaj sa realizuje podobne ako pri akejkoľvek inej nehnuteľnosti, s výnimkou dôkladnejšej úpravy kúpnej zmluvy tak, aby správne udávala podiely a príslušné čiastky pre dedičov, a aby zohľadňovala náklady vynaložené jednotlivými stranami.

Čo v prípade nesúhlasu dedičov? Vtedy môže vstúpiť nezávislý mediátor, ktorý jednotlivým vlastníkom predstaví situáciu a rôzne možnosti riešenia. Môžeme sa dohodnúť aj na odkúpení len časti nehnuteľnosti od jednotlivých vlastníkov, prevziať starostlivosť o danú nehnuteľnosť a financovať jej prevádzku a údržbu.

Snažíme sa rešpektovať záujmy každého vlastníka a riešiť situácie férovo a vyvážene, čo eliminuje nekonečné rodinné diskusie, často plné emocionálnych aspektov, ktoré zriedka vedú k riešeniu. Samozrejme, je možné sa obrátiť na súd, avšak táto cesta môže byť emotívne náročná, súdne konanie býva zdĺhavé, najmä keď strany podávajú odvolania či vykonávajú obštrukcie. Taktiež sú spojené s vysokými nákladmi.

Prečo predávať nehnuteľnosť cez nás? Hlavnou výhodou predaja prostredníctvom našej spoločnosti a Realitného fondu je rýchlosť výplaty kúpnej ceny, férový a nezávislý prístup ku každému dedičovi, poradenstvo ohľadom zdaňovania zisku z predaja nehnuteľnosti, či možnosť dohodnúť sa na zálohe na budúcu kúpnu cenu ešte pred zápisom dedičov v katastri nehnuteľností.

Samozrejme, dedičstvo môže byť len vecou jedného dediča. Vtedy môžeme pomôcť s rýchlym a diskrétnym predajom nehnuteľnosti po zosnulej osobe, bez verejnej inzercie.

Nechajte nás zjednodušiť vám to. Kontaktujte nás a radi vám vysvetlíme všetky detaily.

Share This